Encargos a Ferrus Fortis

Category:
weapon (melee)
Description:

1.- Destrals
Descripció: una destral de tallar llenya amb la capacitat de causar greus ferides a arbres
vius, amb una elevada penetració.
Cost(nivells) Descripció
+15 Fer Heavy Wound (adaptat de les guies de PeCo)
+5 Afectar fusta viva (guies de PeHe)
+10 Size +2, afectar una planta amb un volum total de 100 passes cubiques
+5 Rang Toc
35 Nivell base

+0 Trigger al impactar
+10 Usos il·limitats al dia(ARM5, pg. 99)
+50 a Penetració

70 Nivell final

Sobre el preu, bé, aquí hi ha el problema(HoH:MC, pag. 114):
Si en Ferrus Fortis pot arribar a un total de laboratori de 120+, estara una estació i li costarà 6
peons de Pe i/o He i el crearà com a objecte menor al cap d’una estació.
El preu seran 12 peons (mà d’obra) + 6 peons Pe i/o He, i nosaltres posam la destral.
Si no és així, ho haurà de crear com a objecte major, i això dispara els costos. Primer ho haurà
d’obrir, si només agafa el capçal de la destral, el cost són 10 peons de vis Vim, després ho haurà
d’encantar, afegint els 6 peons anteriors.
El preu seran 32 peons (mà d’obra) + 10 Vim + 6 peons Pe i/o He, i nosaltres posam la destral.
I si, els preus són per cada destral.

2.- Destructor d’exercits
Descripció: la forma no està decidida però ha de ser capaç d’annhilar un exercit sencer de
fades/humans/whatever amb poca resistència màgica.
Cost(nivells) Descripció
10 DAM +15 (també hi ha DAM10 amb efectes “especials”)*
+10 Target grup
+20 Size +4, fins 10.000 victimes
+15 Rang Sight
+5 Duració Diameter
60 Nivell base
+2 3 usos al dia
+5 +10 a Penetració
+3 Restringir usuaris
70 Nivell final

 • A les guies de CrIg se defineix efecte especial com p.e. Envoltar la victima en flames. No se quina
  utilitat pot tenir a part de la psicologica.
  Com al cas de les destrals, aquí en Ferrus Magnus ha d’arribar a un total de 140 a CrIg per a fer-ho
  en una sola estació i a cost reduït. Si, no, el cost se dispara:
  Si arriba, el cost és 14 peons + 7 peons de Cr i/o Ig. Nosaltres posam l’objecte
  Si no arriba, el cost puja depenent de l’objecte. Si suposam que es de 10 peons de vis vim, el cost és
  34 peons + 10 Vim + 7 peons Cr i/o Ig. Nosaltres posam l’objecte
Bio:

Encargos a Ferrus Fortis

Turris Infracta, una cronica en Hibernia Ttawers